Fluxus 2019

Tuesday, September 24, 2019 - 19:00
Theatr Volcano / Volcano Theatre
Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1LG / High St, Swansea, SA1 1LG
£3

Book Tickets

Fluxus began in the 1960s with the work of a community of artists, composers, designers and poets. Their interdisciplinary experimental approaches to performance renounced traditional forms in favour of celebrating the mundane and immediate. Fluxus works are often presented as event scores. These are short instructions that can be followed and realised as performance or action.

At the beginning of 2019 newCELF released a call for works for event scores written in 2019 that followed in the Fluxus tradition. Poets, artists, composers and designers from around the world have submitted, from those who originated the tradition to those entirely new to Fluxus.

During September, newCELF will present a selection of these submissions at several events around Wales.

Join for an evening of these newly written Fluxus inspired event scores.

£3

bit.ly/FLUXUS2019

----------------------------------------------------------------

Dechreuodd Fluxus yn y 1960au gan gymuned o artistiaid, cyfansoddwyr, dylunwyr a beirdd. Roedd eu dulliau arbrofol rhyngddisgyblaethol yn gwrthod ffurfiau traddodiadol er mwyn dathlu’r cyffredin a'r uniongyrchol. Mae gweithiau Fluxus yn aml yn cael eu cyflwyno fel sgoriau digwyddiad. Cyfarwyddiadau byr yw'r rhain y gellir eu dilyn i greu perfformiad neu weithred.

Ar ddechrau 2019 rhyddhaodd newCELF alwad am weithiau ar gyfer sgoriau digwyddiad a ysgrifennwyd yn 2019 yn nhraddodiad Fluxus. Erbyn heddiw mae beirdd, artistiaid, cyfansoddwyr a dylunwyr o bedwar ban y Byd wedi ymateb i’r alwad hon. Er bu sawl sgor yn amlwg yn tarddu o draddodiad Fluxus, bu eraill yn cyfranniadau cwbl newydd i’r maes.

Yn ystod mis Medi, bydd newCELF yn cyflwyno detholiad o'r cyflwyniadau hyn mewn sawl digwyddiad ledled Cymru.

Ymunwch am noson o sgoriau digwyddiad newydd a ysbrydolwyd gan Fluxus.

£3

bit.ly/FLUXUS2019