Am NAWR / About NAWR

Mae NAWR yn gyfres o gyngherddau amlddisgyblaeth yn Abertawe a'r Gelli Gandryll o gerddoriaeth arbrofol, byrfyfyr rhydd, ffilm, lo-fi, jazz rhydd, celf sain, cerddoriaeth werin a cherddoriaeth newydd.

Dachrewyd NAWR gan Rhodri Davies, Jenn Kirby, Rose Linn-Pearl, Dan Linn-Pearl a Daryl Feehely.

Cynhelir NAWR ABERTAWE gan Rhodri Davies, Ioan Humphreys, Henry Hobson, Fern Thomas a Nia Davies.

Cynhelir NAWR Gelli Gandryll gan Rose Linn-Pearl, Dan Linn-Pearl a Jim Kerslake.

"Y nod yw cynnig lle agored a myfyriol i gynulleidfa brofi cerddoriaeth newydd mewn lleoliad croesawgar ac agos."

/

NAWR (meaning NOW in Welsh) is a multidisciplinary concert series in Swansea and Hay-on-Wye of experimental music, free improvisation, film, lo-fi, free jazz, sound art, alternative folk and new music.

NAWR was founded by Rhodri Davies, Jenn Kirby, Rose Linn-Pearl, Dan Linn-Pearl and Daryl Feehely.

NAWR Swansea is run by Rhodri Davies, Ioan Humphreys, Henry Hobson, Fern Thomas a Nia Davies.

HAY NAWR is run by Rose Linn-Pearl, Dan Linn-Pearl and Jim Kerslake.

“The aim is to offer an open and reflective space for an audience to experience new music in a welcoming and intimate setting."

sŵn / lo-fi / adlif / hapsŵn / celf sain / jas rhydd / electronig / grŵn-drôn / anghlasurol / ffilm arbrofol / gwerin amgen / recordio maes / gwrthrychau sain / barddoniaeth sain / cerddoriaeth gyfoes / cerddoriaeth digywair / cerddoriaeth fyrfyfyr-rhydd / cerddoriaeth gwrth-ddarluniol / cerddoriaeth anghynrychioladol table-top electronics / experimental music / free improvisation / alternative folk / maximinimalist / non-linear film / field recording / high life jitter / sound poetry / reductionism / dictaphonics / new music / vocal jaxx / sound art / free jazz / drone / glitch / noise / lo-fi

 

Mae cyngherddau NAWR fel arfer yn cael eu cynnal yn Neuadd y BBC, UWTSD Studios Studios (32 Adeilad y BBC), 32 Heol Alexandra, Abertawe, SA1 5DT. Rydym yn ddiolchgar i Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am eu cefnogaeth barhaus.

/
NAWR concerts are usually hosted in the BBC Hall, Swansea Studios UWTSD (BBC Building), 32 Alexandra Road, Swansea, SA1 5DT. We are grateful to the Swansea College of Art, University of Wales Trinity Saint David for their continued support.